Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği VISUAL ARTS EDUCATION ASSOCIATION

Yöntem ve Teknikleriyle Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar

Bu haftadan başlayarak siz görsel sanatlar eğitimcilerine alanımızdaki çok yazarlı kitapları tanıtacağız. İlk kitabımız bir GÖRSED yayını olan ve editörlüğünü Vedat Özsoy’un yaptığı “Yöntem ve Teknikleriyle Görsel Sanatlar Eğitimi” adlı kitap. Değerli Hocalarımızın hazırladığı kitabı gorsedsanat@gmail.com adresinden isteyebilirsiniz. Tamamı renkli olan kitabı derneğe yapılacak 100 TL bağışla edinmek mümkündür.