Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği VISUAL ARTS EDUCATION ASSOCIATION

Duyurular

Avrupa Görsel Sanatlar Eğitimi Bülteni InSEA Avrupa Bölgesel Konseyi

Yazarlar için yönergeler.

InSEA Avrupa Bölge Konseyi, Haziran 2021’de, eski InSEA European

haber bülteninin bir devamı olarak yayımlanıyor. Bülten, üyelerimize Avrupa ülkelerinde sanat eğitimi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Örneğin “Türkiye’de neler oluyor?”.

“Görsel sanatlar eğitimiyle ilgili ulusal örgütlerin etkinlikleri?”, “Toplulukları ne yönlendiriyor?”, “Avrupa’da mesleğimizin durumu nedir?” gibi.

Böylece yeni ortam aşağıdaki bölümlere sahip olacaktır.

  1. Avrupa’dan Sesler (‘çok güncel’ bir konu)

Avrupa’dan Sesler bölümü, Avrupa’daki önemli sanat eğitimi konularını tartışmayı amaçlamaktadır. Sanat eğitimcileri, bu konuları ve bunların sanat eğitimindeki teori, araştırma ve uygulamaları nasıl etkilediğini yansıtan kısa bir makale göndermeye teşvik edilir.

  1. Spotlight (belirli bir ülkede)

Spotlight bölümü, sanat eğitimine ilişkin ulusal perspektifler hakkında kısa bir rapor sunmayı amaçlamaktadır. Spesifik olarak, eğitim politikasındaki – tarihsel arka plana dayanan – mevcut değişiklikler memnuniyetle karşılanmaktadır.

  1. Ulusal Mesleki Kuruluş

Ulusal Mesleki Kuruluşlar bölümü, sanat eğitimi alanında çalışan STK’lar ve InSEA’ya bağlı kuruluşlar için bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu tür kuruluşların temsilcileri, geçmişlerini, odak noktalarını, evrimlerini, üye sayılarını, fırsatları ve kuruluşun karşılaştığı zorlukları sunan kısa bir makale sunmaya davet edilir.

Siz InSEA/GÖRSED üyelerini bültenimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz!

Katkılarınız için lütfen makale kılavuzunu takip edin:

  1. Tüm bölümler için makaleler 800 kelimeyi geçmemek üzere 500 kelimeye yakın olmalıdır.
  2. Tüm bölümler Word dosyası olarak gönderilmelidir.
  3. Mümkünse ilgili metnin mesajını destekleyen 1-2 görsel eklemenizi öneririz. Lütfen ilgili telif hakkına sahip olduğunuzu unutmayın.

Lütfen önerinizi veya makalenizi şu adrese gönderiniz:

chair.InSEAEurope@gmail.com ; ernst@wagner-mchn.de