Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği VISUAL ARTS EDUCATION ASSOCIATION

Manşet

I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi

Aile kongresi ve sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türk Kültüründe Aile” temasıyla çağrıya çıkılacak olan ve geleneksel olarak yapmayı planladığımız “I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi” ile farklı alanlarda çalışma yapan akademisyen, sanatçı ve araştırmacıları bir araya getirerek bilimsel bir platformda aile çalışmalarına ilişkin, bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, disiplinler arası iş birliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamak, aileye ilişkin yapılan/yapılmakta olan çalışmalara ve literatüre katkı sağlamak adına önemli kazanımlar elde edilmesi planlanan kongrede, uluslararası iş birliğini ile de aile konusunda diğer ülkelerde yapılmış/yapılmakta olan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulacağı beklenmektedir. Aile konusunda ileride yapılacak çalışmalar için yeni bakış açıları ve kaynak desteği sağlamak, geçmişten günümüze aile kurumunun yaşadığı değişim ve dönüşümleri akademik düzeyde tartışmak, temel toplumsal sorunları ve bu sorunların aile kurumundaki etkisini ortaya koymak, aileye ilişkin konuları bilim, kültür ve sanat yoluyla irdelemek, farkındalık düzeyini arttırmak ve buna dair yapılan çalışmaları sergilemek,  aile kurumunun toplumsal, siyasi, ekonomik, kültürel açıdan önemine dikkat çekmek gibi bir dizi amacı olan ve ilkinin düzenleneceği bu kongrenin teması olan “Türk Kültüründe Aile” ye ilişkin, akademik yazın alanına yeni bakış açılarının kazandırılması ve dâhil edilmesi sağlanmış olacaktır.

01-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilen ve Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden temsilcilerin destek vereceği “Türk Kültüründe Aile” temasıyla çağrıya çıkılacak olan ve geleneksel olarak yapmayı planladığımız “I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi” etkinliğini için detaylı bilgiye ailekongresi.dpu.edu.tr adresinden erişim sağlanacak olan etkinlikte siz değerli katılımcıları da aramızda görmeyi arzu ediyoruz.