Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği VISUAL ARTS EDUCATION ASSOCIATION

Manşet

Kütahya Valiliği ve Dumlupınar Üniversitesi Kadına Şiddete Karşı Sanat Yoluyla Mücadelede El Ele

Günümüzün en önemli toplumsal ve aile sorunlarından birinin “Kadına Yönelik Şiddet” konusunun olduğu söylenebilir. Bu sorun sadece Türkiye’de değil Dünya’daki birçok ülkede de var olan bir olgudur. Her yıl uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar, problemi istatistiksel boyutuyla da çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından 2019-2020 yılı ‘Değişen Dünyada Aile başlıklı Dünya Kadın İlerleme Raporu’na göre, dünya genelinde her gün 137 kadın, aile fertlerinden biri tarafından öldürülmektedir.

Aile yapısını korumak, kadına yönelik şiddete hayır diyebilmek, kadına yönelik şiddetin kaynağını eleştirel bir yaklaşım ve görsel yolla irdelemek, farkındalık oluşturmak, toplumsal duyarlığı harekete geçirmek, bireyleri bu konuda bilinçlendirmek, karşı cinsin empati yapabilmesine yönelik mesajlar içeren eserler oluşturmak ve bu eserlerin, yasal çerçevede, bir eğitim materyali olarak kullanılmasını sağlamak, bir ihtiyaç olarak kabul edilmiştir. Konunun sanat yoluyla irdelenmesinin sorunun çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Hem görsel hem de anlamsal olarak etki değeri yüksek olan sanat eseri, göstergeleri sayesinde dikkat çekerek farkındalık oluşturabilmekte ve insanları düşündürebilmektedir. Bu gerekçelerden hareketle “kadına yönelik şiddete karşı” uluslararası sanat ve tasarım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Dünya’nın önemli sorunlarından biri olan Kadına Yönelik Şiddet” konusunda, “KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI BİR ADIM’DA SEN AT” mottosuyla AFİŞ TASARIMI, KISA FİLM VE KARİKATÜR YARIŞMALARI gerçekleştirilecektir.

Kütahya Valiliği’nin desteği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile düzenlenecek olan yarışmaların başlama tarihi 12 Mart 2021 olarak belirlenmiştir.  Ödüle ve sergilemeye layık görülen eserlerin sergilenmesi ile filmlerin gösterimi 25 Kasım 2021 “Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”’nde gerçekleştirilecektir. Söz konusu yarışmalar hakkındaki bilgi ve duyuru afişlerine www.grafreedesign.org adresinden ulaşılabilir.

Toplumsal bir sorunu sanat yoluyla dile getirme ve çözümü konusunda kamu kurumlarının sorumluluğunu yerine getirebilmesi amacıyla yapılan bu yarışmalara her kesimden katkı, katılım ve destek bekliyoruz.

Saygılarımızla…