Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği VISUAL ARTS EDUCATION ASSOCIATION

Projeler

Euro-Med (Avrupa Akdeniz Gençlik Eylem Programı)

Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı (Euro-Med Gençlik Programı), 12 Akdeniz ortağına gençlik alanında üçüncü ülkelerle işbirliği bağlamında ayrıcalıklı bir pozisyon sağlayan bir Avrupa Birliği Gençlik Programıdır. Amacı, gençlerin sosyal yaşama ve çalışma hayatına entegrasyonunu kolaylaştırmak ve de Akdeniz ortak ülkelerinde toplumun demokratikleşmesine destek sağlamaktır. Euro-Med Gençlik Programı Barselona Sürecinin üçüncü bölümünde yer alan “sosyal, kültürel ve insani konularda ortaklık” başlıklı üç bölgesel programdan biridir.Euro-Med Gençlik Programının 1. Fazı (1999-2001), Avrupa Komisyonu ve Barselona süreci için Avrupa-Akdeniz Komitesi tarafından kabul edilmiştir. 1 Ocak 1999’da başlayıp iki yıl sürecek olan pilot bir eylem olarak, 9.7 milyon Euro’luk bir bütçe (6 milyonu MEDA’dan, 3.7 milyonu GENÇLİK’ten) ile kurulmuştur. Euro-Med Gençlik programının ilk fazı yabancı uzmanlar tarafından bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Programın ikinci fazının amaçları da bu değerlendirme doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

1999-2001 döneminde, 200’den fazla proje (Gençlik Değişimleri, Gönüllü Hizmet ve Destek Önlemleri) Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Programa katılan gençlerin sayısı 3150’den fazla olup, Kuzey’den ve Güney’den gelen katılımcıların sayısı dengelenmiştir.

Bu program, Avrupa-Akdeniz ortaklığı tarafından elde edilen somut bir girişimdir. Ayrıca, GENÇLİK programının eylemlerinin bir uzantısıdır. GENÇLİK programının üç eylemini içermektedir: Gençlik Değişimleri (1. Eylem), Avrupa Gönüllü Hizmeti (2. Eylem) ve Destek Önlemleri (5. Eylem).

Euro-Med Gençlik programının uygulanması için her Akdeniz ortak ülkesine bir Koordinatör atanarak bir Ulusal Koordinatörler sistemi kurulmuştur. 1999 yılından bu yana çalışmaları Ulusal koordinatör vasıtasıyla yürütülen Euro-Med Türkiye 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren Gençlik Programı bünyesinde yürütülmeye başlamıştır. Benzer şekilde, aynı görev Avrupa Birliği ülkelerinde GENÇLİK Programı Ulusal Ajansları tarafından yürütülmektedir.