Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği VISUAL ARTS EDUCATION ASSOCIATION

Duyurular Etkinlikler

BENİM ADIM MUTLU ÇOCUK KONULU RESİM SERGİSİ

Konu: Geleneksel “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları kapsamında  “BENİM ADIM MUTLU ÇOCUK” konulu resim sergisi.

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) öncülüğünde ve Nesibe Aydın Okulları ev sahipliğinde uluslararası geleneksel resim sergimizin üçüncüsü olan “23 Nisan Çocuk Bayramı-Benim Adım Mutlu Çocuk” konulu resim sergisi düzenlenmek istenmektedir. Sergi şartnamesi aşağıda sunulmuştur.

Serginin Amacı: Devamlı gelişen teknoloji ve küreselleşme sonucu farklılaşan  yaşamlarımızda bir duyarlılık eğitimi olarak görülen sanat eğitiminin, çocuğun duygu dünyasının gelişimine, ifade gücüne katkısı ve sanat eğitimi vurgusunun önemli olduğunun hissettirilmesi; duygu, düşünce ve hayallerinin sansürsüz ve özgür bir biçimde ifade edilmesi amacını taşımaktadır.

Ülkemizde  23 Nisan1920 tarihinde  Birinci Büyük Millet Meclisi açılarak demokratik parlamenter rejimin temelleri  atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk  23 Nisan  gününün bayram olarak kutlanmasını istemiş ve bu bayramı dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ulusallıktan çıkıp tüm dünya çocuklarıyla kutlanmaya başlanmıştır.

23 Nisan her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Bu bayramımıza kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır.

Serginin Konusu: “Benim Adım Mutlu Çocuk”

Serginin Uygulama Alanı:  Tüm 5-11 yaş arası çocuklar katılacaklardır. Bu sergi uluslararası kapsamda düşünülmektedir.

Sergi Takvimi

Şartnamenin Duyurulması Aralık 2018 

 

Resimlerin Özel Nesibe Aydın Okulları’na gönderilmesi son teslim 12 Nisan 2019 

 

Resimlerin Sergilenmesi 22 Nisan 2019 

 

Şartname ve form için tıklayınız

Subject: Art exhibition named ‘MY NAME IS HAPPY CHILD’ made on the site of Traditional “April 23 National Sovereignty and Children’s Day”

The third traditional art exhibition named “April 23 Children Day-My name is happy child” is requested to be arranged by Visual Arts Education Association (GÖRSED) and hosted by Nesibe Aydın Schools. Exhibition specifications are presented below.

The Purpose of the Exhibition: It is aimed to make children express their thoughts and feelings freely, feel the importance of art education in expressing themselves in the evolving technology and globalization based lives of ourselves.

Parliamentary regime has been laid with the foundation of Grand National Assembly in April 23, 1920. Founder and First President of the Turkish Republic, Mustafa Kemal Atatürk, dedicated the day to the children of the world and he wanted to the day to be a celebration day.  Therefore, the April 23 National Sovereignty and Children’s Day have been celebrated with children from all nationality from the world.
April 23 is celebrated with various activities in our schools, country and representations abroad and all of our institutions. Children from over forty foreign countries participates in this celebration day.

Subject of Exhibition: “My Name Is Happy Child”

Application Field of Exhibition:  All children between the ages of 5-11 will attend. It is considered as international context exhibition.

Exhibition Calendar:

Announcements of the Specifications December 2018 

 

Due Date for Handing in the Works to Nesibe Aydın Schools 12 April 2019 

 

Exhibition Day 22 April 2019