Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği VISUAL ARTS EDUCATION ASSOCIATION

Yayınlar

İlköğretim Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin 1974 yılına kadar öğretmen okullarından, daha sonra da eğitim enstitülerinden yetiştirildiğini biliyoruz. Türkiye sathına yayılmış bu öğretmen okullarından yetişen ve bugün hâlâ bir bölümü görevde olan sınıf öğretmenlerimizin meslekteki başarılarını da biliyoruz. Onların bu başarısında hiç kuskusuz birçok neden vardır . Ancak bu okullarda uygulanan programlar incelendiğinde, resim, müzik ve beden eğitimi dersleri ile sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ayrılan zamanın çokluğu dikkati çekmekte ve öğretmen okullarından yetişen sınıf öğretmenlerimizin başarısının altında yatan temel etkenin bunlar olduğunu görmemiz mümkün olmaktadır.