Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği VISUAL ARTS EDUCATION ASSOCIATION

Yayınlar

Uluslararası Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (InSEA) 7. Avrupa Kongresi Bildiri Kitapçıkları

Görsed’ in düzenlemiş olduğu ve Dünya’nın dört bir yanından gelen, farklı kültür ve inançlardaki sanat eğitimcilerinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Sanat Eğitimcileri Derneği (InSEA)’ nın 7. Avrupa Bölgesel Kongresi buluşmasında yer alan bildirilerin bulunduğu ve yabancı dostlarımızın çalışmalarından bahsettikleri özel bir ikili set.