Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği VISUAL ARTS EDUCATION ASSOCIATION

Yayınlar

“Sanat Eğitimi Sempozyumu 2” Bildiri Kitabı

Görsel Sanat Eğitimi’nin Cumhuriyetle birlikte ilk doğduğu yer olan ve mezunları içinden pek çok sanatçı ve eğitimci vermiş olan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’ nın düzenlemiş olduğu, Türkiye’nin her yerinden Eğitim Fakülteleri Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleşen sempozyum kitapçığı.