Yöntem ve Teknikleriyle Görsel Sanatlar Eğitimi’ nde Uygulamalar

fffGörsed , tüm görsel sanat eğitimcileri için yeni yayınlar çıkarmaya, etkinlikler düzenlemeye ve çeşitli gezi – kültür buluşmaları, gerçekleştirmeye devam ediyor. Görsed içinde bulunduğumuz ay siz değerli meslektaşlarımız, öğrenciler ve sanatçı dostlarımız için yeni bir yayın daha çıkardı.  “Yöntem ve Teknikleriyle Görsel Sanatlar Eğitimi’ nde Uygulamalar” isimli bu yeni kitabımızın içinde, ilk ve orta kademeye yönelik, atölye ve dersliklerde öğrencilerimize kolay ve eğlenceli bir şekilde yaptırabileceğimiz çalışmalar yöntem ve teknikleriyle resimli olarak anlatılmaktadır.

Kategori: Yayınlar

İlköğretim Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri

kapak2

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin 1974 yılına kadar öğretmen okullarından, daha sonra da eğitim enstitülerinden yetiştirildiğini biliyoruz. Türkiye sathına yayılmış bu öğretmen okullarından yetişen ve bugün hâlâ bir bölümü görevde olan sınıf öğretmenlerimizin meslekteki başarılarını da biliyoruz. Onların bu başarısında hiç kuskusuz birçok neden vardır . Ancak bu okullarda uygulanan programlar incelendiğinde, resim, müzik ve beden eğitimi dersleri ile sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ayrılan zamanın çokluğu dikkati çekmekte ve öğretmen okullarından yetişen sınıf öğretmenlerimizin başarısının altında yatan temel etkenin bunlar olduğunu görmemiz mümkün olmaktadır.

Kategori: Yayınlar

Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları

muzeMüze , müzecilik , müzecilik faliyetleri , müze etkinlikleri ve uygulamaları ile görsel sanat eğitimi derslerinin atölye ve sınıflardan çıkmasını , içeriğindeki çeşitli uygulama ve etkinliklerle müzelerin önemini ve güzelliğini öğrencilere aktarmayı hedefleyen, müzelerin sıkıcı ve eski yerler olmaktan öte önemini kavratacak olan ve siz değerli meslektaşlarımıza bir rehber niteliği taşıyan, resimli ve her sanat eğitimcisinin kitaplığında bulunması gereken bir çalışmadır.

Kategori: Yayınlar

Uluslararası Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (InSEA) 7. Avrupa Kongresi Bildiri Kitapçıkları

KAPAKLAR KAPAKLAR2

Görsed’ in düzenlemiş olduğu ve Dünya’nın dört bir yanından gelen, farklı kültür ve inançlardaki sanat eğitimcilerinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Sanat Eğitimcileri Derneği (InSEA)’ nın 7. Avrupa Bölgesel Kongresi buluşmasında yer alan bildirilerin bulunduğu ve yabancı dostlarımızın çalışmalarından bahsettikleri özel bir ikili set.

Kategori: Yayınlar

“Sanat Eğitimi Sempozyumu 2” Bildiri Kitabı

Graphic1sGörsel Sanat Eğitimi’nin Cumhiriyetle birlikte ilk doğduğu yer olan ve mezunları içinden pek çok sanatçı ve eğitimci vermiş olan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’ nın düzenlemiş olduğu, Türkiye’nin her yerinden Eğitim Fakülteleri Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleşen sempozyum kitapçığı.

Kategori: Yayınlar